ACCEPTAR EL QUE NO ENS AGRADA DE NOSALTRES

L'ombra són tots aquells aspectes de la personalitat que jutgem com a negatius, són totes les actituds, pensaments que tenen característiques amb les que no ens hi volem identificar. És molt fàcil que aparegui rebuig a mirar allò de nosaltres que considerem desagradable, apareix resistència en acceptar que per dins....